Επιστροφές χρημάτων & αγαθών

Οι επιστροφές προϊόντων ειναι αποδεκτές κάτω υπό προϋποθέσεις.

Προυποθέσεις:

Εντός έξι (6) ημερολογιακών ημερών αυστηρά από την ημέρα φόρτωσης μη συμπεριλανβανομένης να μας ενημερώσεται με τηλεφωνο SMS ή email για την επιστροφή και τους λόγους στα :
τηλ : 699-499-99-99
e-mail : topwin2001@gmail.com .

Τα προϊόντα θα πρέπει να εχουν την αρχική ατομική τους συσκευασά και ειναι στην κατάσταση που τα παραλάβατε.

Όλα τα επιστρεφόμενα είδη πρέπει να έχουν συγκεκριμένο λόγο για την επιστροφή και η ευθύνη να αναλογεί 100% στην πλευρά της εταιρείας μας.

Εφόσον συνφωνηθεί η επιστροφή γραπτώς ενημερώνεστε με e-mail ή sms και μόνο τότε επιστρέφετε τα προιοντα με επιβάρυνση των εξοδων επιστοφής.
Έχετε άλλες (3) τρεις μέρες από την ημέρα συμφωνίας της επιστροφής να τα φορτώσετε προς επιστροφή.

Εαν επιθυμείτε αλλαγή ή αντικατάσταση και υπάρχει διαθεσιμότητα είναι εφικτό διαφορετικά εφ’ όσον τηρηθούν οι παράγραφοι 1,2,3 θα επιστραφεί το ΠΛΗΡΕΣ ΠΟΣΟ με τον τρόπο που θα μας υποδείξετε.

Οι αγοραστές αποδέχονται την ευθύνη πληρώμης για την επιστροφή του προϊόντος για οποιοδήποτε λόγο. Έξοδα αποστολής δεν επιστρέφονται για οποιοδήποτε λόγο.

X